ประกาศปิดรับสมัคร

       ขอขอบพระคุณท่านผู้ให้ความสนใจในการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้
ระบบสมัครออนไลน์ได้ปิดระบบแล้ว หากท่านประสงค์สมัครวิ่ง
กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดกิจกรรมโดยตรง

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

     1.ครูบัญัติ ยานะ              ID LINE : Yat_Yana            โทรศัพท์ 082-8892454
     2.ครูคมกริช พลหาญ       ID LINE : sek18112530     โทรศัพท์ 087-5676205