หน้าแรก
 
สมัครวิ่ง
 
ค้นหารายชื่อ
 
แก้ข้อมูล
 
พิมพ์ใบสมัคร
 
วัตถุประสงค์
 
แจ้งชำระเงิน
 
วิธีการชำระเงิน
 
ติดต่อเรา
 
ผู้สนับสนุน
 
 

ประกาศกำหนดการรับเสื้อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

ให้ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว(ประสงค์รับเอง) รับเสื้อและหมายเลขวิ่งได้ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ลานโดม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครวิ่งเพื่อการกุศล

ผู้ที่สมัครที่ชำระเงินแล้ว สามารถพิพม์ใบสมัครเพื่อใช้รับเสื้อและหมายเลขผู้เข้าแข่งขันได้แล้ว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

ประกาศ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้รับอนุญาตให้สลักชื่อถ้วยรางวัล ในการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องค์มนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชาชูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่อดูหนังสือ

 

×

กิจกรรมวิ่ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

การสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
        วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
        วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม

ค่าสมัคร
       ประเภทบุคคลทั่วไป
              ระยะการวิ่ง
              1. มินิมาราธอน Mini Marathon (11.5km) 400 บาท
              2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (6km) 300 บาท

       ประเภทบุคลากรภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
           1.นักเรียน 250 บาท
           2.ครูและบุคลากร 300 บาท
       (วิ่งได้ทุกระยะทาง)

สิ่งที่จะได้รับจากการสมัคร
       1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
       2. เหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
       3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.และจุดเส้นชัย
       4. อาหารว่างหลังแข่งขันเสร็จ


กติกาการสมัคร
       1. สมัครผ่าน เว็บของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สมัครวิ่ง
          (ระบบออนไลน์จะเปิดตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม) 

       2. ผู้สมัครวิ่งสามารถสมัครล่วงหน้าและชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี "นายคมกริช พลหาญ และ/หรือ นางสาวกนกพร สมพันธ์ และ/หรือ นายอาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์"
          ธนาคารไทยพานิชย์สาขาเชียงแสน บัญชีเลขที่ : 639-246737-0   
โดยระบุชื่อ-สกุล ของผู้สมัครวิ่งให้ชัดเจน
 เพื่อการตรวจสอบและลงทะเบียน 
 
       3. ยืนยันการสมัคร โดยเเจ้งชื่อ - สกุล , เบอร์โทร , ประเภทการวิ่ง, ช่วงอายุที่สมัคร , 
          วัน - เวลาที่โอนเงิน , ไซส์เสื้อและสลิปการโอนเงิน
          ** หลังจากแจ้งการโอนเงินแล้วทางโรงเรียนจะทำการตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินและเวลาตรงตามหลักฐาน
ที่แจ้งโอนมา ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ และจะทำการอัพเดทสถานะเพื่อให้พิมพ์ใบสมัคร ** 

       4. โปรดนำใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงในวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องธุระการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
อ.เวียงเชียงแสน จ.เชียงราย
       5. การรับสมัครด้วยตัวเองที่ห้องธุระการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เวียงเชียงแสน จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
          วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.)
          วันเสาร์ – อาทิตย์   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
       6. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
       1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ถ้าอายุต่ำกว่า 12ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
       2. เปิดรับทุกสัญชาติ

 

ประเภท/รุ่นอายุที่จัดการแข่งขัน

ประเภทระยะ Fun Run 6 km

       1. ทั่วไปไม่จำกัดอายุ(ชาย-หญิง)


ประเภทระยะ Mini Marathon 11.5 km
       1.รุ่นยุวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี ชาย
       2.รุ่นยุวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี หญิง
       3.รุ่นเยาวชน อายุ 16-19ปี ชาย
       4.รุ่นเยาวชน อายุ 16-19ปี หญิง
       5.รุ่นประชาชนทั่วไป อายุเกิน20-39 ปี ชาย
       6.รุ่นประชาชนทั่วไป อายุเกิน20-39 ปี หญิง
       7.รุ่นประชาชนทั่วไป อายุเกิน40-59 ปี ชาย
       8.รุ่นประชาชนทั่วไป อายุเกิน40-59 ปี หญิง
       9.รุ่นสูงอายุ อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ชาย
       10รุ่นสูงอายุ อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หญิง


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
1. ระยะ 11.5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 06.00 – 08.00 น.)
2. ระยะ 6 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.15 - 07.15 น.)


ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน 
และต้องนำใบรับรองรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

รางวัลมีดังนี้

1. ระยะ Mini Marathon 11.5 km (ชาย-หญิง)
1.รุ่นอายุต่ำกว่า            15 ปี  ชาย-หญิง                     พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3
2.รุ่นอายุ                       16 – 19 ปี  ชาย-หญิง             พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3
3.รุ่นอายุเกิน                 20 – 39 ปี  ชาย-หญิง             พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3
4.รุ่นอายุเกิน                 40 – 59 ปี  ชาย-หญิง             พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3    
5.รุ่นสูงอายุ                  60 ปีขึ้นไป  ชาย-หญิง             พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3


2. ระยะ  Fun Run  6 km (ชาย-หญิง)
*ทั่วไปไม่จำกัดอายุ  พร้อมถ้วยรางวัลชะเลิศที่ 1-3 (ชาย-หญิง)*นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตัวตนเพื่อรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 
2. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา หรือพาสปอร์ตระเบียบการรายงานตัวเพื่อรับรางวัล นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 6 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 6.15 น.
2. 11.5 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 6.00 น.
-กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป
-การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล 
- โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน 
-โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

 

เส้นทางการวิ่ง

จุด Start : หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

จุด Finish : หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

 

แบบเสื้อ เหรียญ และถ้วยรางวัล

 

กำหนดการวิ่ง